ประกาศงาน

Sassy Media Group Limited logo
Marketing Manager, Sassy Media Group Limited
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 04/12/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 31/12/2023
The Walkley Foundation logo
Senior Manager, Walkley Awards, The Walkley Foundation
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/12/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 11/12/2023
Telum Media logo
Head of Sales and Developing Markets, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 22/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 22/12/2023
Ruder Finn Asia Pte Ltd logo
Graphic Designer, Ruder Finn Asia Pte Ltd (RF)
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 20/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 19/12/2023
Bloomberg logo
Motion Graphic Artist, Bloomberg
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 17/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 17/12/2023
Bloomberg logo
Video Curator, Bloomberg
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 17/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 17/12/2023
Ruder Finn Asia Pte Ltd logo
Graphic Design Intern, Ruder Finn Asia Pte Ltd (RF)
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/12/2023
Telum Media logo
Associate Executive, ANZ Media Team, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 10/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
Sinclair logo
Creative and Design Intern, Sinclair
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
Telum Media logo
Executive, ANZ Media Team, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
Centre for Asian Philanthropy and Society logo
Event Manager, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 07/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 07/12/2023
AsiaOne Online Pte Ltd logo
Video Editor, AsiaOne Online Pte Ltd
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 06/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/12/2023