ประกาศงาน

Radio New Zealand logo
Māori News Journalist, Radio New Zealand (RNZ)
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/06/2023
Radio New Zealand logo
Māori News Editor, Radio New Zealand (RNZ)
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/06/2023
Nine logo
Digital Journalist, 9Honey, Nine
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/07/2023
The Time Place logo
Freelance Writers, The Time Place
อินโดนีเซีย งานด้านสื่อมวลชน ไม่ระบุชั่วโมงทำงาน จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/07/2023
鏡電視 logo
電視新聞英文編譯, 鏡電視
ไต้หวัน งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 05/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/07/2023
Hello Sehat logo
SEO Content Writer, Hello Sehat
อินโดนีเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 05/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/07/2023
Australian Broadcasting Corporation logo
Journalist, Australian Broadcasting Corporation (ABC)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 02/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 18/06/2023
The Fifth Estate logo
Journalist / Content Writer, The Fifth Estate (TFE)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 11/06/2023
Rojak Daily logo
Lifestyle Editor, Rojak Daily
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023
Agence France-Presse logo
Editor, Agence France-Presse
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023
TMR Media Sdn Bhd logo
Business Journalist, TMR Media Sdn Bhd (TMR)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 28/06/2023
Nine Entertainment logo
9Honey Digital Journalist, Nine Entertainment
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 28/06/2023