ประกาศงาน

Allied Press logo
News Editor, Allied Press
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 01/03/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 08/03/2024
Mediacorp Pte Ltd logo
Correspondents, CNA Digital, Mediacorp Pte Ltd
จีนแผ่นดินใหญ่ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 28/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 27/03/2024
The Weekly Advertiser logo
Journalist, The Weekly Advertiser
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 28/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 28/03/2024
Ocean Media logo
Assistant Editor / Content Creator, Ocean Media
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 28/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 22/03/2024
The Ken logo
Contributor, The Ken
อินโดนีเซีย งานด้านสื่อมวลชน ไม่ระบุชั่วโมงทำงาน จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 28/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 29/03/2024
The Ken logo
Contributor, The Ken
สิงคโปร์ งานด้านสื่อมวลชน ไม่ระบุชั่วโมงทำงาน จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 28/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 29/03/2024
TVB News logo
Reporter / Senior Reporter, TVB News (Pearl)
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 27/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 27/03/2024
Special Broadcasting Service logo
Cross Platform Journalist, Special Broadcasting Service (SBS)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 23/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 24/03/2024
The Rakyat Post logo
Content Writer, The Rakyat Post (TRP)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 22/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 21/03/2024
Special Broadcasting Service logo
Senior News Producer, Special Broadcasting Service (SBS)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 22/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 21/03/2024
Australian Broadcasting Corporation logo
Multiplatform Journalist, Indonesian | Asia Pacific Newsroom, Australian Broadcasting Corporation (ABC)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 22/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 21/03/2024
RADII (Hong Kong) Limited logo
Multimedia Producer, RADII (Hong Kong) Limited
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 20/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024