ประกาศงาน

Sun Media Corporation logo
Business Writer, Sun Media Corporation
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 19/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024
Sun Media Corporation logo
News Executive, Sun Media Corporation
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 19/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024
RADII (Hong Kong) Limited logo
Associate Editor, RADII (Hong Kong) Limited
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 19/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024
CNBC logo
Producer, CNBC
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 17/03/2024
CNBC logo
Newsletter Editor, CNBC
สิงคโปร์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 17/03/2024
CNBC logo
Deputy Managing Editor, CNBC
สิงคโปร์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 17/03/2024
The News Lens Co., Ltd logo
政治記者, The News Lens Co., Ltd
ไต้หวัน งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา มีค่าใช้จ่ายให้บางส่วน สื่อออนไลน์
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 17/03/2024
The News Lens Co., Ltd logo
編輯(國際議題), The News Lens Co., Ltd
ไต้หวัน งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา มีค่าใช้จ่ายให้บางส่วน สื่อออนไลน์
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 17/03/2024
The News Lens Co., Ltd logo
Editor, The News Lens International, The News Lens Co., Ltd
ไต้หวัน งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 17/03/2024
The Courier logo
Journalist, The Courier
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 01/03/2024
Tatler Malaysia logo
Writer, Tatler GMT Malaysia, Tatler Malaysia
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 08/03/2024
Digitaria Co. Ltd. logo
Editor, Digitaria Co. Ltd.
ประเทศไทย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 15/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 29/02/2024