ประกาศงาน

SBS logo
Senior Cross Platform Producer, SBS
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 10/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
Agence France-Presse logo
Video Journalist, Agence France-Presse
เกาหลีใต้ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/12/2023
Biz Of RE logo
Senior Writer, Biz Of RE
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 08/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
Special Broadcasting Service logo
Arabic TV News Supervising and Planning Producer, Special Broadcasting Service (SBS)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 08/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
TMR Media Sdn Bhd logo
Senior Writer (Business), TMR Media Sdn Bhd
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 07/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
關鍵評論網股份有限公司 logo
政治記者, 關鍵評論網股份有限公司
ไต้หวัน งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา มีค่าใช้จ่ายให้บางส่วน สื่อออนไลน์
โพสต์ 06/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/12/2023
The News Lens Co. logo
Editor, The News Lens International, The News Lens Co. (TNL Media Group)
ไต้หวัน งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 06/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/12/2023
BenarNews logo
Thai Content Manager, BenarNews
ประเทศไทย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 03/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 03/12/2023
Broadsheet Media logo
Deputy Branded Content Editor, Broadsheet Media
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 02/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 01/12/2023
Financial Times logo
Senior Reporter, Ignites Asia, Financial Times
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 02/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 01/12/2023
Sun Media Corporation logo
News Executive, Sun Media Corporation
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 02/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 02/12/2023
Sun Media Corporation logo
Business Writer, Sun Media Corporation
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 02/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 02/12/2023