ประกาศงาน

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด logo
สื่อมวลชนสัมพันธ์, บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทีคิวพีอาร์)
ประเทศไทย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/07/2023
Hong Kong Free Press logo
Social Media & Production Manager, Hong Kong Free Press (HKFP)
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 22/06/2023
Mutant Communications logo
Content Specialist, Mutant Communications (Mutant)
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 01/07/2023
Telum Media logo
Business Development Manager, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Telum Media logo
Associate Executive, Hong Kong Media Team, Telum Media
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Telum Media logo
Credit Control Executive, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Telum Media logo
Associate Executive / Executive, PR News ANZ, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Telum Media logo
Associate Executive, ANZ Media Team, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Radio New Zealand logo
Chief News Officer, Radio New Zealand (RNZ)
นิวซีแลนด์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 14/06/2023
Thibi Co. logo
Senior Journalist (Story Mentor), Thibi Co. (Thibi)
ฟิลิปปินส์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 17/06/2023
Telum Media logo
Associate Executive Hong Kong, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 28/06/2023
Ivy Talent Co logo
Talent Manager, Ivy Talent Co
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 25/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 24/06/2023