ประกาศงาน

The Walkley Foundation logo
Senior Manager, Walkley Awards, The Walkley Foundation
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/12/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 11/12/2023
Ruder Finn Asia Pte Ltd logo
Graphic Design Intern, Ruder Finn Asia Pte Ltd (RF)
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/12/2023
Bloomberg logo
Motion Graphic Artist, Bloomberg
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 17/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 17/12/2023
Bloomberg logo
Video Curator, Bloomberg
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 17/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 17/12/2023
Ruder Finn Asia Pte Ltd logo
Graphic Designer, Ruder Finn Asia Pte Ltd (RF)
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 20/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 19/12/2023
Telum Media logo
Junior HR Business Partner, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา มีค่าใช้จ่ายให้บางส่วน
โพสต์ 07/12/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/12/2023
Telum Media logo
Head of Sales and Developing Markets, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 22/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 22/12/2023
Sassy Media Group Limited logo
Marketing Manager, Sassy Media Group Limited
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 04/12/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 31/12/2023
ACGMEDIA logo
Account Executive, ACGMEDIA
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 06/12/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/01/2024
Zolima CityMag logo
Communication Manager, Zolima CityMag
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 08/12/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 07/01/2024