ประกาศงาน

Iceberg logo
PR Account Director (Beauty & Retail), Iceberg
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 14/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 15/03/2024
Canstar logo
Casual Content Production Assistant, Canstar
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 13/03/2024
Canstar logo
Content Lead, Canstar
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 13/03/2024
RICE Communications logo
Account Director, RICE Communications
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 14/03/2024
RICE Communications logo
Growth & Marketing Lead, Asia, RICE Communications
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 14/03/2024
Neon Black logo
PR Account Manager, Neon Black
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 14/03/2024
Australian Associated Press logo
FactCheck Audience Growth Editor, Australian Associated Press (AAP)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 26/02/2024
Australian Associated Press logo
FactCheck Sub-Editor / Producer, Australian Associated Press (AAP)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 26/02/2024
Australian Associated Press logo
FactCheck Journalist, Australian Associated Press (AAP)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 26/02/2024
Special Broadcasting Service logo
Associate Producer, Insight, Special Broadcasting Service (SBS)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 12/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 04/03/2024
Pendulum Strategies logo
Communications Consultant, Pendulum Strategies
นิวซีแลนด์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 12/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 28/02/2024
AGC Power Holdings Corporation logo
Digital Content Writer, AGC Power Holdings Corporation
ฟิลิปปินส์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 06/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 07/03/2024