แนะนำ The Soothe
Media update

แนะนำ The Soothe

The Soothe เป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาใหม่ที่ขับเคลื่อนการสนทนาและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้ชมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่องหลักมีเป้าหมายเพื่อจัดหาทรัพยากรด้านสุขภาพแบบองค์รวมผ่านเนื้อหาที่แท้จริงที่ครอบคลุมและทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ก่อตั้งโดย Lynda Williams และ Charissa Guan จากหน่วยงานด้านการสื่อสาร VIM & VIGOR PR โดย The Soothe ได้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านบรรณาธิการซึ่งต่างจากการมีแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยหัวหน้าบรรณาธิการ คณะผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ Lynda และ Charissa และผู้ร่วมก่อตั้งเช่นเดียวกับผู้นำสำนักพิมพ์มีชื่อว่า Zul Andra, Adibah Isa และ Jo Upcraft

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

นักข่าว
Jo Upcraft

Editor

Adibah Isa

Zul Andra

Charissa Guan

Lynda Williams

Co-Founder & Editor

สำนักสื่อ
The Soothe

1 contact

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน