ไทยพีบีเอส ทดลองเทคนิคการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ 4K

ไทยพีบีเอส ทดลองเทคนิคการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ 4K

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. เริ่มทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินความคมชัดสูง 4K หรือ Ultra High Definition (UHD) เพื่อจัดทำรายงานมาตรฐานการผลิตรายการ และระบบการส่งสัญญาณ โดยใช้ระยะเวลาทดลองออกอากาศ 3 เดือน หลังจากสิ้นสุดการทดลองออกอากาศแล้ว สำนักวิศวกรรม ส.ส.ท. มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการทดลองออกอากาศ เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

More stories


Telum media database

  • ไทยพีบีเอส
    62 contacts
    1 media request

Get in touch to hear more

ขอตัวอย่างการใช้งาน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific

Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts