อัปเดตจาก CIO World & Business และแบรนด์สื่อในเครือ ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง

อัปเดตจาก CIO World & Business และแบรนด์สื่อในเครือ ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง

CIO World & Business เป็นนิตยสารรายเดือนภาษาไทยที่นำเสนอข่าวสารและอัปเดตในแวดวงโลกธุรกิจ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ IT สำหรับองค์กร เทคโนโลยีใช้งานสำหรับผู้บริโภค และการตลาด ก่อตั้งเมื่อปี 2545 CIO World & Business กำลังจะครบรอบปีที่ 21 ในปีนี้ และได้ทำการอัปเดตเว็บไซต์และ Facebook ใหม่ รวมถึงอัปเดตโลโก้ของสำนักสื่อไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วย

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีรายชื่อกองบรรณาธิการดังนี้
ปัฐ รุ่งสาโรจน์, News Editor
อธัญญา หมื่นนาค, Reporter

CIO World & Business เป็นหนึ่งในแบรนด์สื่อของบริษัท ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์รายเดือนและสื่อออนไลน์ AUTOPREVIEW, หนังสือพิมพ์รายเดือนและสื่อออนไลน์ Transport Journal, นิตยสารรายเดือนและสื่อออนไลน์ Business Owner, นิตยสารรายเดือนและสื่อออนไลน์ Banking and Insurance, และหนังสือพิมพ์รายเดือนและสื่อออนไลน์ The Power Network

More stories


Telum media database

 • พันทิภา จุลเพชร
 • สมชาย พรหมหนู
 • ปัฐ รุ่งสาโรจน์
 • ชัยวัฒน์ เกษสม
 • อธัญญา หมื่นนาค
 • สุพัตรา มินทร
 • นุชธิดา อุตเดช
 • ประวิทย์ พัดลม
 • เมธวิน กลิ่นทอง
 • Thongchai Janthakhet
 • CIO World & Business
  2 contacts
 • Transport Journal
  2 contacts
 • ออโต้พรีวิว
  1 contacts
 • Business Owner
  2 contacts
 • Banking and Insurance
  1 contacts
 • The Power Network
  3 contacts

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts