เชิญเข้าร่วมเวิร์คช็อบด้านการการค้ามนุษย์และการเอาคนลงเป็นทาสยุคสมัยใหม่ (Human Trafficking and Modern Day Slavery)

เชิญเข้าร่วมเวิร์คช็อบด้านการการค้ามนุษย์และการเอาคนลงเป็นทาสยุคสมัยใหม่ (Human Trafficking and Modern Day Slavery)

มูลนิธิทอมป์สันรอยเตอร์ (Thomson Reuters Foundation)โดยการสนุบสนุนจากมูลนิธิ Laudesจัดการอบรมการรายงานข่าวด้านการการค้ามนุษย์และการเอาคนลงเป็นทาสยุคสมัยใหม่ (Human Trafficking and Modern Day Slavery) ในระยะเวลา 5 วัน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยการอบรบจะเปิดโอกาศให้ผู้เข้าอบรมได้รับฟังแนวทางจากนักข่าวมูลนิธิทอมป์สันรอยเตอร์ซึ่งมีประสบการณ์สูง ทั้งยังเป็นโอกาศฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์

ประเด็นสำคัญสำหรับการอบรมที่จะมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษคือจริยธรรมการรายงานข่าวของการเอาคนลงเป็นทาสและการทำงานด้วยความระวังไหวกับผู้รอดชีวิตที่ผ่านประสบการณ์เจ็บปวดมา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์สี่ชั่วโมงต่อวันในระหว่างการอบรม และทำการบ้านตามที่ได้รับมอบหมายอีกหนึ่งถึงสองชั่วโมง

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักข่าวทำงานเต็มเวลาหรือนักข่าวที่ส่งข่าวส่งข่าวประจำให้กับองค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีล่ามแปลภาษา 

ผู้สมัครต้องเป็นนักข่าวอาวุโสที่มีประสบการณ์การทำงานระดับวิชาอาชีพอย่างน้อยสามปี มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี หากเคยเข้าร่วมโครงการอบรมของมูลนิธิทอมป์สันรอยเตอร์ ในสองปีที่ผ่านมาจะไม่มีสิทธิ์สมัคร

More stories


Telum media database

  • Thomson Reuters Foundation
    5 contacts

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts