เชิญร่วมงานสัมมนา โดยหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 และสถาบันอิศรา

เชิญร่วมงานสัมมนา โดยหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 และสถาบันอิศรา

หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 ร่วมกับสถาบันอิศรา จัดงานสัมมนาสาธารณะ ในหัวข้อ “คอนเทนต์คุณภาพกับโอกาสเติบโตในสมรภูมิเรตติ้ง” โดยมีวิทยากร ได้แก่ อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ (Pantip.com), กล้า ตั้งสุวรรณ (Wisesight), เดียว วรตั้งตระกูล (One 31), ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย (NECTEC), อรพิน เหตระกูล (เดลินิวส์), วัชร วัชรพล (ไทยรัฐทีวี), รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), สารี อ๋องสมหวัง (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) ดำเนินรายการโดย ศตกมล วรกุล (MBK Group) และ ก้าวโรจน์ สุตาภักดี (TNN 16, true4U และ TrueVisions)

งานสัมมนาฟรีครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ณ คอนเวนชันฮอลล์ 2 อาคาร D ไทยพีบีเอส และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ของไทยพีบีเอส ด้วย

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี

More stories


Telum Media database

  • ก้าวโรจน์ สุตาภักดี

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts