เปิดรับสมัครโปรแกรม Climate Tracker fellowship

เปิดรับสมัครโปรแกรม Climate Tracker fellowship

Climate Tracker องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารศาสตร์เกี่ยวกับสภาพอากาศกำลังเปิดรับผู้สมัครสำหรับนักวารสารศาสตร์ระดับต้นอาชีพที่กระตือรือร้นในการพัฒนาเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการกลาสโกว์โดยเน้นที่การเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ, อาหาร และการเกษตรกรรม

ตลอดระยะเวลาสี่เดือน ผู้สมัครที่โชคดีหกรายจะมีโอกาสพัฒนาความเข้าใจในประเด็นสำคัญและนักข่าวของประเด็นนั้นๆ เผยแพร่เรื่องราวสองเรื่องในสื่อระดับประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเบื้องต้นและงาน Fork to Farm Dialogue ระดับท้องถิ่น/ระดับประเทศ จำนวน 2 คน - ได้รับค่าจ้างต่อเดือนและอื่น ๆ

More stories


Telum media database

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts