เทลั่ม ทอล์ค ทู... คุณกัส ระวี ตะวันธรงค์ Executive Vice President เนชั่น กรุ๊ป / นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

เทลั่ม ทอล์ค ทู... ในตอนนี้ เราพูดคุยกับคุณกัส ระวี ตะวันธรงค์ ซึ่งได้มาเล่าถึงบทบาทหน้าที่ในปัจจุบันของเขาในตำแหน่ง Executive Vice President ดูแลรับผิดชอบหน่วยงาน Business Intelligence ของเนชั่นกรุ๊ป อันเป็นหน่วยงานที่ดูแลพัฒนาวิธีการทำงานของสำนักสื่อกับโลกออกไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมไปถึงการสร้างรายได้ และบทบาทนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ซึ่งเน้นการพัฒนาองค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสามารถติดตาม ปรับตัว และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้วยบทบาทหน้าที่ในวงการสื่อทั้งที่เนชั่นกรุ๊ปและที่นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ระวีได้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทำสื่อในหลากหลายด้าน ในบทสัมภาษณ์นี้ เขาได้แบ่งปันข้อมูลบางส่วนที่ได้ศึกษา รวมถึงได้รับจากงาน YouTube News Working Group ที่เขาไดัรับเชิญเป็น 1 ใน 2 ตัวแทนจากสำนักข่าวในไทยไปร่วมงานที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ ในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทิศทางของพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบและเนื้อหาที่อัลกอรึธึ่มของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ มองหาและให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับทุกสำนักสื่อ รวมถึงปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้การทำสื่อออนไลน์ประสบความสำเร็จในยุคที่การแข่งขันยังคงดุเดือด และมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ เขายังได้เล่าถึงการพัฒนาด้านเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ใหม่จากเครือเนชั่นที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ รวมถึงข่าวสารกิจกรรมจากทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์อีกด้วย  

อ่านบทความที่กล่าวถึงในวิดิโอสัมภาษณ์ได้ที่นี่ 

More stories


Telum media database

  • ระวี ตะวันธรงค์
  • Nation Group

Get in touch to hear more

ขอตัวอย่างการใช้งาน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific

Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts