เทลั่มทอล์คทู... คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี Associate Director, Digital Media, TNN 16

ด้วยการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดีย สื่อต่างๆ ได้พากันปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุ่มผู้รับสาร เทลั่มทอล์คทู ในตอนนี้ได้พูดคุยกับคุณคุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี Associate Director, Digital Media แห่งช่อง TNN 16 คุณก้าวโรจน์ได้เข้าร่วมงานกับ TNN 16 เมื่อปี พ.ศ. 2562 และได้รับมอบหมายภารกิจหน้าที่ในการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ รวมถึงการนำข่าวสารและคอนเทนต์จากช่องโทรทัศน์ขยายออกไปสู่ผู้ชมในทุกๆ แพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN 16 

นอกจากการรายงานข่าวประจำวันแล้ว TNN 16 ยังนำเสนอคอนเทนต์ในห้ากลุ่มหลัก ได้แก่ TNN WORLD, TNN WEALTH, TNN HEALTH, TNN TECH, และ TNN EARTH โดยแต่ละกลุ่มคอนเทนต์จะมีกองบรรณาธิการทำหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาและรูปแบบรายการที่จะนำไปเผยแพร่ทั้งในช่องทางโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ รับชมวิดิโอสัมภาษณ์นี้ซึ่งคุณก้าวโรจน์ได้แบ่งปันเรื่องราวว่าเขาและทีมงานได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างฐานผู้ชมในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้อย่างไร ปิดท้ายด้วยเรื่องราวเนื้อหาแบบไหนที่ทางกองบรรณาธิการให้ความสนใจ

More stories


Telum media database

  • ก้าวโรจน์ สุตาภักดี
  • TNN 16
    28 contacts
    3 media requests

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts