ขอเชิญร่วมสัมมนา ASEF Journalists ครั้งที่ 13
Events/Awards

ขอเชิญร่วมสัมมนา ASEF Journalists ครั้งที่ 13

งานสัมมนา ASEF Journalists ครั้งที่ 13 (ASEFJS13) เป็นกิจกรรมการอบรมสำหรับสื่อมวลชนในเวลา 2 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายนนี้ โดยจะเป็นการนำสื่อมวลชนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีจากเอเชียและยุโรปให้มาพบปะกันในงานและกิจกรรมที่จะจัดขึ้น 

งาน ASEFJS13 จะทำการสำรวจหัวข้อ “Media Best Practices in the Digital Age” ใน 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายสำหรับสื่อมวลชนในเอเชียและยุโรป เปิดรับสมัครสื่อมวลชนรุ่นใหม่จากสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ซึ่งมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร และการพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนร่วมอาชีพและหน่วยงานในแวดวง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะทำการคัดเลือกสื่อมวลชนผ่านการกระบวนการรับสมัครเพื่อมาเข้าร่วมงานที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์

ส่งใบสมัครได้ที่นี่ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนาได้ที่นี

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน