กิจกรรมจาก FCCT ในเดือนมกราคม

กิจกรรมจาก FCCT ในเดือนมกราคม

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (Foreign Correspondents' Club of Thailand - FCCT) จะจัดกิจกรรมสี่งานในเดือนมกราคมนี้ที่สโมสรสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • พิธีไว้อาลัย: Nate Thayer, Wake at the FCCT วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2023 เวลา 19.00 น. เปิดให้เข้าร่วมฟรีสำหรับทุกท่าน
  • เฉลิมฉลอง: Father Joe: A half century of service in Bangkok’s slums วันพุธที่ 18 มกราคม 2023 เวลา 18.30 น. เข้าร่วมฟรีสำหรับสมาชิก สำหรับ non-members มีค่าเข้างาน 300 บาท
  • ร่วมชมภาพยนตร์: 'He Had Wings' วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2023 เวลา 19.00 น. เข้าร่วมฟรีสำหรับสมาชิก สำหรับ non-members มีค่าเข้างาน 150 บาท
  • Trivia Night: First FCCT quiz night for 2023 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2023 เวลา 19.00 น. เปิดให้เข้าร่วมฟรีสำหรับทุกท่าน
เยี่ยมชมเว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

More stories


Telum media database

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts