ปณิศา เอมโอชา กลับมาประจำที่ประเทศไทยสำหรับตำแหน่งใหม่ที่ AFP Bangkok

ปณิศา เอมโอชา กลับมาประจำที่ประเทศไทยสำหรับตำแหน่งใหม่ที่ AFP Bangkok

ปณิศา เอมโอชา ได้ย้ายกลับมาประจำอยู่ที่ประเทศไทยภายหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวารสารศาสตร์การเงินจาก City, University of London ปัจจุบันเธอเป็นผู้สื่อข่าวตรวจสอบข่าวดิจิตัลที่ AFP Bangkok ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวปลอมในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปณิศาเริ่มต้นอาชีพนักข่าวของเธอในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวที่ Voice TV ก่อนที่จะรับตำแหน่งผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจออนไลน์ให้กับสำนักข่าวแห่งเดียวกัน เธอได้รับทุนการศึกษาชีฟนิ่งจากรัฐบาลอังกฤษในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเมื่อปี 2564 ก่อนหน้านี้ ปณิศายังเคยเป็นผู้สื่อข่าวอิสระให้กับ BBC Thai Service ในขณะที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วย   

More stories


Telum Media database

  • ปณิศา เอมโอชา
  • Agence France-Presse Bangkok
    15 contacts

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts