Reuters Institute เผยแพร่รายงานข่าวดิจิทัลประจำปี 2023
Media update

Reuters Institute เผยแพร่รายงานข่าวดิจิทัลประจำปี 2023

Reuters Institute ได้เผยแพร่รายงานข่าวดิจิทัลประจำปี 2023 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Reuters Institute 

โดยเนื้อหาสำคัญที่ค้นพบในรายงานจากประเทศไทย มีดังนี้
  • ข่าวและละครยังคงเป็นรายการซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดของคนไทย
  • โฆษณาบนแพลตฟอร์ม OTT TV และบริการสตรีมมิ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น ในขณะที่วิดิโอสั้นบน Facebook, YouTube, และ TikTok ก็ได้รับความสนใจและเติบโตมากขึ้นเช่นกัน โดยสำนักข่าวส่วนใหญ่ที่มีช่องทางออนไลน์ ต่างก็มีช่องทางอยู่บนทั้ง 3 แพล็ตฟอร์มนี้
  • โฆษณายังคงเป็นโมเดลธุรกิจหลักสำหรับสำนักข่าว โดยเฉพาะโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ และการวางขายสินค้าในรายการทีวีก็มีการปฎิบัติกันอย่างแพร่หลาย โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงควบคู่ไปกับยอดพิมพ์ และการจ่ายค่าสมาชิกเพื่ออ่านข่าวออนไลน์นั้นหาได้ยากมากในเมืองไทย
  • คนไทยเลือกที่จะรับชมข่าวสารผ่านการดูตามช่องทางออนไลน์ มากกว่าการอ่านหรือการฟัง ซึ่งทำให้สื่อที่มีแบ็คกราวน์เริ่มต้นมาจากสิ่งพิมพ์สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ชมผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นได้ยากขึ้น
  • ในแง่ของแหล่งข้อมูลข่าวสาร คนไทยพึ่งพิงสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก คิดเป็น 88% และ 75% ตามลำดับ ในขณะที่ 50% ยังคงติดตามข่าวสารจากทีวี และ 12% ยังคงอ่านสื่อสิงพิมพ์ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก หรือแทบจะคงเดิมเมื่อเทียบกับผลสำรวจในปี 2022 และปี 2021 
  • โซเชียลมีเดียแพล็ตฟอร์มที่ยังคงความสำคัญได้แก่ Facebook, YouTube, Line, และ TikTok โดย Facebook ยังคงครองตำแหน่งโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความที่มีผู้ใช้มากที่สุดในการติดตามและแชร์ข่าว (65%) ตามมาด้วย YouTube (54%) และ Line (48%)
  • ทางด้านผู้ใช้งาน TikTok ได้มีการเติบโตขึ้นอีกในปีนี้ โดยครึ่งหนึ่งของกลุ่มสำรวจ (51%) ได้ใช้แพล็ตฟอร์มนี้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ และ 30% ใช้ TikTok ในการติดตามข่าว ซึ่งเถิ่มขึ้น 8% จากผลสำรวจเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ ในขณะที่กลุ่มคนไทยอายุน้อยยอมรับแพลตฟอร์มนี้ ผู้บริโภคข่าวกลุ่มอื่น ๆ บริโภคข่าวในรูปแบบวิดีโอที่ยาวขึ้นผ่าน YouTube
  • คะแนนความน่าเชื่อถือของข่าวโดยรวมในปีนี้อยู่ที่ 51% ซึ่งลดลงจาก 53% ในปี 2022 ถือว่าคะแนนยังมีความคงที่และค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ (ลำดับที่ 9 จาก 46 ประเทศที่ทำการสำรวจ)
  • จากผลสำรวจในปีนี้พบว่าช่องทีวีมีแนวโน้มได้รับความไว้วางใจสูงกว่าหนังสือพิมพ์ โดยช่อง 7 HD (71%) ไทยพีบีเอส (70%) และ Workpoint TV (71%) เป็นแบรนด์สื่อที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด 3 อันดับแรก (เชิงอรรถจากรายงาน - คะแนนเป็นการตัดสินของผู้ตอบแบบสอบถามและเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของสาธารณชน และไม่ควรถูกใช้เป็นรายชื่อสื่อที่น่าเชื่อถือมากที่สุดหรือน้อยที่สุด)
สำหรับสื่อออฟไลน์ ได้แก่ ทีวี วิทยุ และสิ่งพิมพ์นั้น ช่อง 3 HD สามารถเข้าถึงผู้ชมได้สูงที่สุด คือ 31% รองลงมาคือ ไทยรัฐทีวี 32 ที่ 31%, อมรินทร์ทีวี HD 34 ที่ 28%, ช่อง 7 HD ที่ 26% และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ 24%

ด้านสื่อออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์มียอดการเข้าถึงผู้อ่านสูงที่สุดในสื่อประเภทออนไลน์ คือ 43% โดยไทยพีบีเอสออนไลน์ตามมาเป็นอันดับสองที่ 25% เวิร์คพอยท์ทูเดย์ (สำนักข่าวทูเดย์) ที่ 24% ข่าวสดออนไลน์ และพีพีทีวีออนไลน์ ที่ 23% และ 20% ตามลำดับ
 
สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มเกี่ยวกับผลสำรวจแวดวงสื่อของประเทศไทยได้ ที่นี่ หรืออ่านภาพรวมและการค้นพบที่สำคัญของรายงานข่าวดิจิทัลประจำปี 2023 ได้จากบทสรุปสำหรับผู้บริหาร หรือดูวิดีโอสรุปความยาว 2 นาที บนช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Reuters Institute ได้ที่นี่

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

สำนักสื่อ
ไทยพีบีเอส

67 contacts, 1 media request

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

17 contacts, 1 media request

ข่าวสด

14 contacts

ไทยรัฐ

9 contacts

BBTV Channel 7

26 contacts

ไทยรัฐออนไลน์

22 contacts

สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

28 contacts

พีพีทีวี เอชดี 36

31 contacts

สำนักข่าวทูเดย์

16 contacts, 2 media requests

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน