สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล อำลาบางกอกโพสต์

สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล อำลาบางกอกโพสต์

สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล ออกจากบางกอกโพสต์หลังจากทำงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เขาเริ่มงานแรกกับสำนักข่าวในตำแหน่งช่างภาพเมื่อปี 1998 โดยตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือ Photo Editor ปัจจุบันเขาเป็นและเปิดรับงานบรรณาธิการภาพข่าว / ช่างภาพข่าว / ผู้สื่อข่าวอิสระจากทั่วโลก ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของเขานอกเหนือจากด้านอื่นๆ แล้ว ประกอบด้วย ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ประเด็นทางสังคม การเมือง การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

More stories


Telum media database

  • สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts