ประกาศงาน

Rojak Daily logo
Lifestyle Editor, Rojak Daily
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023
Telum Media logo
Credit Control Executive, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Agence France-Presse logo
Editor, Agence France-Presse
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023
Telum Media logo
Associate Executive / Executive, PR News ANZ, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Telum Media logo
Associate Executive, ANZ Media Team, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Radio New Zealand logo
Chief News Officer, Radio New Zealand (RNZ)
นิวซีแลนด์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 14/06/2023
Prospect logo
Regional Senior Manager of Communications, International Hospitality Brand, Prospect
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 30/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 29/06/2023
TMR Media Sdn Bhd logo
Business Journalist, TMR Media Sdn Bhd (TMR)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 28/06/2023
Thibi Co. logo
Senior Journalist (Story Mentor), Thibi Co. (Thibi)
ฟิลิปปินส์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 17/06/2023
Nine Entertainment logo
9Honey Digital Journalist, Nine Entertainment
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 28/06/2023
BFM Media logo
Radio Producer / Presenter, BFM Media (BFM)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 28/06/2023
Telum Media logo
Associate Executive Hong Kong, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 28/06/2023