ประกาศงาน

Rest of World Media logo
Editor, South East Asia, Rest of World Media (RoW)
เวียดนาม งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 20/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/10/2023
PEI Group logo
Real Assets APAC Reporter, PEI Group
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 20/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/10/2023
Warner Bros. Discovery logo
Live News Editor, CNN, Warner Bros. Discovery
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 20/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/10/2023
Sense Consultancy Group Sdn Bhd logo
PR Intern, Sense Consultancy Group Sdn Bhd
มาเลเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 20/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/09/2023
Wristcheck Exchange Limited logo
Associate, Social Media and Communications, Wristcheck Exchange Limited
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 20/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/10/2023
Luxury Travel Media logo
Content Writer / Producer, Luxury Travel Magazine, Luxury Travel Media
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 20/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 04/10/2023
Sassy Mama logo
Client Relationship Executive, Sassy Mama
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 19/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 19/10/2023
Ampersand Advisory logo
PR Manager, Ampersand Advisory (AA)
มาเลเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 19/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 19/10/2023
Australian Broadcasting Corporation logo
Digital and Social Journalist, Asia Pacific Newsroom, Australian Broadcasting Corporation (ABC)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 19/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 03/10/2023
Agence France-Presse logo
Economic Correspondent, Agence France-Presse
จีนแผ่นดินใหญ่ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 18/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 18/10/2023
TMR Media Sdn Bhd logo
Business Journalist, TMR Media Sdn Bhd
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 18/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 18/10/2023
Canon logo
Corporate Communications Specialist, Canon
นิวซีแลนด์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 18/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 03/10/2023