ประเภทงาน

ตำแหน่งงานล่าสุด

PRecious Communications Pte. Ltd. logo
Associate / Senior Manager, Public Relations & Client Services, PRecious Communications Pte. Ltd.
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 30/03/2024
PRecious Communications Pte. Ltd. logo
Associate / Director, Public Relations & Client Services, PRecious Communications Pte. Ltd.
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 30/03/2024
Prospect logo
Senior Executive, Investor Relations, Prospect
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 30/03/2024
Kreate Australia logo
Public Relations Account Executive, Kreate Australia (Kreate)
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 25/03/2024

เข้าถึงบุคลากรด้านสื่อมวลชน

ลงประกาศงาน

ขอรับบริการแจ้งข่าวของเทลั่ม

สมัครรับข่าวสาร