ประกาศงาน

TEG logo
Corporate Communications Coordinator, TEG
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023
Radio New Zealand logo
Māori News Journalist, Radio New Zealand (RNZ)
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/06/2023
Radio New Zealand logo
Māori News Editor, Radio New Zealand (RNZ)
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/06/2023
Nine logo
Digital Journalist, 9Honey, Nine
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/07/2023
The Time Place logo
Freelance Writers, The Time Place
อินโดนีเซีย งานด้านสื่อมวลชน ไม่ระบุชั่วโมงทำงาน จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 06/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/07/2023
鏡電視 logo
電視新聞英文編譯, 鏡電視
ไต้หวัน งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 05/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/07/2023
Icon Agency logo
Reputation Account Director / Senior Account Director, Icon Agency
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 05/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/07/2023
Icon Agency logo
PR Account Executive / Senior Account Executive, Icon Agency
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 05/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/07/2023
Icon Agency logo
First Nations Engagement and Communication Advisor, Icon Agency
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 05/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/07/2023
Hello Sehat logo
SEO Content Writer, Hello Sehat
อินโดนีเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 05/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/07/2023
Kāinga Ora - Homes and Communities logo
Senior Advisor - Communications, Kāinga Ora - Homes and Communities
นิวซีแลนด์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 02/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 18/06/2023
PURPLE logo
Account Manager, PURPLE
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 02/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023