ประกาศงาน

Spurwing Communications logo
Account Manager, Spurwing Communications
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 22/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 22/03/2024
Purple (APAC) Limited logo
Account Director - Fashion, Purple (APAC) Limited
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 22/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 23/03/2024
Special Broadcasting Service logo
Senior News Producer, Special Broadcasting Service (SBS)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 22/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 21/03/2024
Australian Broadcasting Corporation logo
Multiplatform Journalist, Indonesian | Asia Pacific Newsroom, Australian Broadcasting Corporation (ABC)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 22/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 21/03/2024
The Arnott's Group logo
PR Manager, The Arnott's Group
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 21/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 15/03/2024
National Catholic Education Commission logo
Media and Communications Advisor, National Catholic Education Commission (NCEC)
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 20/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 17/03/2024
RADII (Hong Kong) Limited logo
Multimedia Producer, RADII (Hong Kong) Limited
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 20/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024
Sun Media Corporation logo
Web Executive, Sun Media Corporation
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 19/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024
Sun Media Corporation logo
Business Writer, Sun Media Corporation
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 19/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024
Sun Media Corporation logo
News Executive, Sun Media Corporation
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 19/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024
Fifty Acres logo
Public Relations Specialist, Fifty Acres
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 19/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 19/03/2024
RADII (Hong Kong) Limited logo
Associate Editor, RADII (Hong Kong) Limited
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 19/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 20/03/2024