ประกาศงาน

Domino's Pizza Enterprises logo
Communications Coordinator, Domino's Pizza Enterprises (Domino's)
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 29/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/10/2023
Radio New Zealand logo
Multimedia Journalist, Radio New Zealand (RNZ)
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 29/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/10/2023
Radio New Zealand logo
Journalist, Radio New Zealand (RNZ)
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 29/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/10/2023
BURO Malaysia logo
Social Media Executive, BURO Malaysia
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 27/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 14/10/2023
PressLogic Malaysia Sdn Bhd logo
Graphic Designer, PressLogic Malaysia Sdn Bhd
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 27/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 27/10/2023
TMR Media Sdn Bhd logo
Assistant Chief Sub-Editor, TMR Media Sdn Bhd
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 26/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 26/10/2023
Women in Media Australia logo
National Conference Curator, Women in Media Australia (WiM)
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 25/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 25/10/2023
Women in Media Australia logo
Admin / Operations Coordinator, Women in Media Australia (WiM)
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 25/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/10/2023
Women in Media Australia logo
Non Executive Director / Chair, Women in Media Australia (WiM)
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ งานพาร์ทไทม์ ไม่มีค่าจ้าง
โพสต์ 25/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/10/2023
BrandWagon logo
Senior Account Manager, Corporate, BrandWagon
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 25/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 25/10/2023
BrandWagon logo
Senior Account Executive, Financial Services, BrandWagon
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 25/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 25/10/2023
Dow Jones logo
Reporter, Newswires, Dow Jones
สิงคโปร์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 25/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 25/10/2023