ประกาศงาน

GRAZIA Malaysia (Heart Media Sdn Bhd) logo
Fashion Editorial Intern, GRAZIA Malaysia (Heart Media Sdn Bhd)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
GRAZIA Malaysia (Heart Media Sdn Bhd) logo
Editorial Intern, GRAZIA Malaysia (Heart Media Sdn Bhd)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
Bahati Ltd logo
Writer / Sergio Editor, Bahati Ltd (Bahati)
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
Guardian Australia logo
Digital Producer, Guardian Australia
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 03/12/2023
The Gisborne Herald logo
Local Democracy Reporter, The Gisborne Herald
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 11/12/2023
CNBC International logo
Deputy Managing Editor, CNBC International
สิงคโปร์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 14/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
SBS logo
Deputy News Editor, Digital, SBS
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 14/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 01/12/2023
The Conversation Media Group logo
Business / Economy Deputy Editor, The Conversation Media Group
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 14/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 14/12/2023
Yahoo! logo
Senior Finance Reporter, Yahoo!
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 04/12/2023
Stuff logo
Journalist, Pou Tiaki, Stuff
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
finews.asia logo
Editor, finews.asia
สิงคโปร์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 13/12/2023
Kyodo News Hong Kong Limited logo
Assistant Reporter, Kyodo News Hong Kong Limited
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 10/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 10/12/2023