ประกาศงาน

Ruder Finn Asia Pte Ltd logo
Social Media Content Producer, Ruder Finn Asia Pte Ltd (RF)
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 14/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 13/10/2023
RSVP PR logo
Social Media Manager, RSVP PR
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 12/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 12/10/2023
RSVP PR logo
Events Manager, RSVP PR
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 12/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 12/10/2023
New Narrative Ltd. logo
Content Executive, Graphic Designer, New Narrative Ltd.
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ไม่ระบุชั่วโมงทำงาน จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 07/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/10/2023
News Corp Australia logo
Digital Media Executive, Planner / Buyer, News Corp Australia (NCA)
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 06/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 06/10/2023
Telum Media logo
Manager, Customer Support, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 05/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/10/2023
Sassy Group Singapore Pte Ltd logo
Marketing Manager, Sassy Group Singapore Pte Ltd (Sassy Mama)
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 05/09/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 05/10/2023
Telum Media logo
Associate Executive, Customer Support, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 03/08/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/10/2023