ประกาศงาน

South China Morning Post logo
Senior Infographic Designer, South China Morning Post
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 28/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 27/03/2024
Ariff Communications logo
Graphic Designer (Junior), Ariff Communications
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 28/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 29/03/2024
The News Lens Co., Ltd logo
採訪中心主任, The News Lens Co., Ltd
ไต้หวัน งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 17/03/2024