ประกาศงาน

Telum Media logo
Associate Executive / Executive, SEA PR News, Telum Media
มาเลเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 16/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 16/12/2023
Telum Media logo
Associate Executive / Executive, East Asia PR News, Telum Media
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 16/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 16/12/2023
National Business Review logo
Senior Business Journalist, National Business Review (NBR)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 16/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 13/12/2023
RICE Communications logo
Communications Consultant, RICE Communications (RICE)
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/12/2023
RICE Communications logo
Account Manager / Senior Account Manager (Integrated Communications), RICE Communications (RICE)
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/12/2023
GRAZIA Malaysia (Heart Media Sdn Bhd) logo
Fashion Editorial Intern, GRAZIA Malaysia (Heart Media Sdn Bhd)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
GRAZIA Malaysia (Heart Media Sdn Bhd) logo
Editorial Intern, GRAZIA Malaysia (Heart Media Sdn Bhd)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
Brewer logo
Digital Lead, Brewer
อินโดนีเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 13/12/2023
Brewer logo
Senior Consultant, Brewer
อินโดนีเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 12/12/2023
Ruder Finn Asia Pte Ltd logo
Graphic Design Intern, Ruder Finn Asia Pte Ltd (RF)
สิงคโปร์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/12/2023
Bahati Ltd logo
Writer / Sergio Editor, Bahati Ltd (Bahati)
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
PT URALA Kreatif Indonesia logo
Account Manager, PT URALA Kreatif Indonesia (URLID)
อินโดนีเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/12/2023