ประกาศงาน

Future Fund logo
Corporate Affairs Coordinator, Future Fund
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 24/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 07/06/2023
News Corp Australia logo
Melbourne Bureau Chief, News Corp Australia
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 18/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 07/06/2023
Carousell logo
Communication Associate Manager, Carousell
ไต้หวัน งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 08/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 07/06/2023
Prospect logo
Account Director - Sports & Consumer, Prospect
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 08/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 07/06/2023
Curtin University logo
Corporate Communications Specialist, Curtin University
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 02/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/06/2023
Now TV logo
English Reporter, Now TV
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 09/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/06/2023
Prospect logo
Consultant & (Senior) Manager - Technology, Prospect
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/06/2023
Prospect logo
Head of Client Services - B2B, Tech & Corporate, Prospect
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/06/2023
Switzerland Tourism logo
Marketing and Communication Manager, Switzerland Tourism (ST)
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/06/2023
Ruder Finn Public Relations logo
Communications Intern, Ruder Finn Public Relations (RF)
มาเลเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/06/2023
FleishmanHillard logo
Business Director (Corporate), FleishmanHillard
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 12/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/06/2023
Localiiz logo
Video Production Internship, Localiiz
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 10/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/06/2023