ประกาศงาน

Curtin University logo
Corporate Communications Specialist, Curtin University
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 02/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/06/2023
Australian Broadcasting Corporation logo
Journalist, Australian Broadcasting Corporation (ABC)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 02/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 18/06/2023
Western Digital (Singapore) Pte. Ltd. Taiwan Branch logo
Public Relations Specialist, Western Digital (Singapore) Pte. Ltd. Taiwan Branch (WD)
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023
The Singapore EDITION logo
Assistant Marketing / PR Manager, The Singapore EDITION
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023
Mutant Communications logo
Content Specialist, Mutant Communications (Mutant)
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 01/07/2023
Mutant Communications logo
Public Relations Associate / Consultant, Mutant Communications (Mutant)
มาเลเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 01/07/2023
The Fifth Estate logo
Journalist / Content Writer, The Fifth Estate (TFE)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 11/06/2023
Local & Independent News Association logo
Communications Officer, Local & Independent News Association (LINA)
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2023
Telum Media logo
Business Development Manager, Telum Media
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Telum Media logo
Associate Executive, Hong Kong Media Team, Telum Media
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 01/06/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
Sutton logo
Account Manager, Sutton
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/06/2023
Sutton logo
Account Manager, Sutton
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 31/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 20/06/2023