ประกาศงาน

Energy Intelligence logo
Energy Transition Reporter, Energy Intelligence
สิงคโปร์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 31/10/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
Asia Online Publishing Group Sdn Bhd logo
IT Writer Intern, Asia Online Publishing Group Sdn Bhd (AOPG)
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 31/10/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
Stuff logo
Senior Travel Journalist, Stuff
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 31/10/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 29/11/2023
Agence France-Presse logo
Visual Data Journalist, Agence France-Presse
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 31/10/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
TVNZ logo
Homepage Editor, 1News (New Zealand), TVNZ
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 30/10/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 29/11/2023