ประกาศงาน

Tatler Malaysia logo
Writer, Tatler GMT Malaysia, Tatler Malaysia
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 16/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 08/03/2024
Prospect logo
PR Manager, Global Travel Group, Prospect
ญี่ปุ่น งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 16/03/2024
Prospect logo
Consultant & (Senior) Manager, Technology, Prospect
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 16/03/2024
Madden & Assoc. logo
PR Account Coordinator, Madden & Assoc.
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 15/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 16/03/2024
Iceberg logo
PR Manager (Luxury), Iceberg
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 14/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 15/03/2024
Iceberg logo
PR Account Director (Beauty & Retail), Iceberg
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 14/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 15/03/2024
Canstar logo
Casual Content Production Assistant, Canstar
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน งานพาร์ทไทม์ จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 13/03/2024
Canstar logo
Content Lead, Canstar
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 13/03/2024
RICE Communications logo
Account Director, RICE Communications
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 14/03/2024
RICE Communications logo
Growth & Marketing Lead, Asia, RICE Communications
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 14/03/2024
Neon Black logo
PR Account Manager, Neon Black
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 13/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 14/03/2024
Special Broadcasting Service logo
Associate Producer, Insight, Special Broadcasting Service (SBS)
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 12/02/2024
วันที่ปิดรับสมัคร 04/03/2024