ประกาศงาน

APRW Pte Ltd logo
Public Relations Associate (Graduate Recruitment Programme), APRW Pte Ltd (APRW)
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 25/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 24/06/2023
Ivy Talent Co logo
Talent Manager, Ivy Talent Co
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 25/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 24/06/2023
SUN MEDIA CORPORATION logo
News Executive (Journalist), SUN MEDIA CORPORATION
มาเลเซีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 24/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 23/06/2023
Nine logo
Senior Producer, Nine
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 24/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 12/06/2023
Future Fund logo
Corporate Affairs Coordinator, Future Fund
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 24/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 07/06/2023
Airasia logo
Content Development Senior Executive, Airasia
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 24/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 14/06/2023
Airasia logo
Content Development Executive, Airasia
มาเลเซีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 24/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 15/06/2023
SBS logo
Cross Platform Journalist, SBS
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 24/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 21/06/2023
Shopee logo
Public Relations Team Lead - Regional Marketing, Shopee
สิงคโปร์ งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 23/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 22/06/2023
The Intermedia Group logo
Journalist, The Intermedia Group
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อสิ่งพิมพ์
โพสต์ 23/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 22/06/2023
Nine logo
Producer, Nine
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 23/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 12/06/2023
Sinclair Communications Limited logo
Intern, Creative & Design, Sinclair Communications Limited (Sinclair)
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 22/05/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 21/06/2023