ไทยพีบีเอส รับรางวัล “เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน WCAG”
Media update

ไทยพีบีเอส รับรางวัล “เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน WCAG”

ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล “เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)” ในฐานะการเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล สะท้อนถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นสื่อสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ณ งานประกาศรางวัล Thailand Digital Accessibility Award 2023 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาเว็บไซต์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

สำนักสื่อ
ไทยพีบีเอส

66 contacts, 1 media request

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน