บริษัท Media Expertise International (ประเทศไทย) แต่งตั้งรัฐสยาม ศีลคุณ
Moves

บริษัท Media Expertise International (ประเทศไทย) แต่งตั้งรัฐสยาม ศีลคุณ

รัฐสยาม ศีลคุณได้รับการแต่งตั้งเป็น Group Managing Editor ให้กับ Media Expertise International (ประเทศไทย) ในตำแหน่งใหม่นี้เขาทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริหารงานของสื่อภายใต้บริษัทประกอบไปด้วย The PASSPORT, BLT, Business Today (ประเทศไทย) และ Harper's BAZAAR ประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้รัฐสยามเป็น Editor-in-Chief ให้กับ Lonely Planet Magazine ประเทศไทยและนิตยสารสวัสดี

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

นักข่าว
รัฐสยาม ศีลคุณ

Freelance Editor / Writer

สำนักสื่อ
ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ประเทศไทย

10 contacts, 3 media requests

Media Expertise International (Thailand) Co., Ltd

BLT

1 contact

Business Today (Thailand)

1 contact, 1 media request

The PASSPORT

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน