บริษัท Media Expertise International (ประเทศไทย) แต่งตั้งรัฐสยาม ศีลคุณ

บริษัท Media Expertise International (ประเทศไทย) แต่งตั้งรัฐสยาม ศีลคุณ

รัฐสยาม ศีลคุณได้รับการแต่งตั้งเป็น Group Managing Editor ให้กับ Media Expertise International (ประเทศไทย) ในตำแหน่งใหม่นี้เขาทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริหารงานของสื่อภายใต้บริษัทประกอบไปด้วย The PASSPORT, BLT, Business Today (ประเทศไทย) และ Harper's BAZAAR ประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้รัฐสยามเป็น Editor-in-Chief ให้กับ Lonely Planet Magazine ประเทศไทยและนิตยสารสวัสดี

More stories


Telum media database

 • รัฐสยาม ศีลคุณ
 • Harper's BAZAAR Thailand
  8 contacts
  3 media requests
 • Media Expertise International (Thailand) Co., Ltd
 • BLT
  1 contacts
 • Business Today (Thailand)
  1 contacts
  1 media request
 • The PASSPORT

Get in touch to hear more

ขอตัวอย่างการใช้งาน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific

Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts