ณัฐกร ปลอดดี ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น Southeast Asia Digital Verification Editor ที่ AFP
Moves

ณัฐกร ปลอดดี ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น Southeast Asia Digital Verification Editor ที่ AFP

ณัฐกร ปลอดดี ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็น Southeast Asia Digital Verification Editor ที่ Agence France-Presse (AFP) โดยเขาประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ และทำหน้าที่ดูแลทีมตรวจสอบข้อมูลบนโลกดิจิทัลของ AFP ในประเทศไทยและเมียนมาร์ รวมถึงเป็นผู้นำการประชุมเชิงปฏิบัติการสองภาษาเกี่ยวกับทักษะการตรวจสอบข้อมูลบนโลกดิจิทัลและแนวปฏิบัติด้านสื่อสารมวลชน ณัฐกรร่วมงานกับ AFP Bangkok ครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2019 ในตำแหน่ง Digital Verification Editor และรับผิดชอบทีม Digital Verification ของ AFP ในประเทศไทย ก่อนหน้า AFP เขาทำงานกับ Nation Group และ PPTV HD36

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

นักข่าว
ณัฐกร ปลอดดี

Southeast Asia Digital Verification Editor

สำนักสื่อ
Agence France-Presse Bangkok

14 contacts

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน