รายชื่อผู้ชนะรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566
Events/Awards

รายชื่อผู้ชนะรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566

งานประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เมื่อเวลา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Digital News Excellence Awards 2023) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสื่อมวลชนออนไลน์ ที่มีความทุ่มเทในการทำงาน สร้างสรรค์และพัฒนาวงการข่าวออนไลน์ โดยการผลิต “ข่าวดิจิทัลคุณภาพ” ตรงกับมาตรฐานวิชาวารสารศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ดูภาพงานและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

สำนักสื่อ
สปริงนิวส์

12 contacts, 1 media request

ไทยรัฐออนไลน์

22 contacts

สำนักข่าวอิศรา

5 contacts

THE STANDARD

28 contacts

The MATTER

17 contacts

The101.world

21 contacts

ไทยรัฐพลัส

13 contacts, 1 media request

TNN

5 contacts

The Active Thai PBS

4 contacts

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน