สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล เริ่มงานที่ Thai News Pix
Moves

สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล เริ่มงานที่ Thai News Pix

สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล เริ่มงานที่ Thai News Pix ในตำแหน่งบรรณาธิการภาพ รับผิดชอบกำกับดูแลภาพข่าวและภาพสารคดีที่จะนำเสนอสู่ผู้ชมทางออนไลน์ของ Thai News Pix รวมถึงสำนักข่าวต่างๆ ที่ไว้วางใจให้ Thai News Pix ดูแลงานภาพ โดยเขามีความเชี่ยวชาญในงานภาพข่าวที่เป็นประเด็นทางสังคม การเมือง การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม สาโรชมีประสบการณ์ในสาขาการถ่ายภาพวารสารศาสตร์มากกว่า 20 ปี ก่อนหน้านี้เขาเป็น Photo Editor ของ Bangkok Post

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

นักข่าว
สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล

Photo Editor

สำนักสื่อ
Thai News Pix

3 contacts

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน