สรุปเนื้อหาสำคัญจากงานสัมมนาระดับภูมิภาคของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”
Events/Awards

สรุปเนื้อหาสำคัญจากงานสัมมนาระดับภูมิภาคของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” หรือ Survival of Online News Providers in the Changing World เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยได้เชิญตัวแทนจากสื่อออนไลน์ชื่อดังในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา และลาว มาร่วมหารือใน 3 หัวข้อหลัก คือ กลยุทธ์ด้านเนื้อหา, โมเดลธุรกิจ และโอกาสการสร้างรายได้ ต่อท้ายด้วยการสนทนาแบบ Roundtable ในหัวข้อ “The Future of News Website in ASEAN”

รับชมเนื้อหาการประชุมย้อนหลังและอ่านข้อสรุปจากการสัมมนาได้จากเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ได้ที่นี่

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน