เทลั่มทอล์คทู... คุณอโรชา เพิ่มทวีผล บรรณาธิการบริหาร Techsauce

เทลั่ม มีเดีย พูดคุยกับ คุณอโรชา เพิ่มทวีผล บรรณาธิการบริหาร Techsauce สำนักสื่อออนไลน์และศูนย์กลางความรู้ด้านเทคโนโลยีในวงการธุรกิจและนวัตกรรม ในวิดิโอสัมภาษณ์ครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยเรื่องราวเบื้องหลังความเป็นมาของ Techsauce จากจุดเริ่มต้น เรื่องราวที่นำเสนอ ไปจนถึงกลุ่มผู้อ่านและผู้ติดตามหลัก ก่อนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับ 1 ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตทั่วโลก นั่นก็คือ FinTech ซึ่งเราได้พูดคุยถึงแนวโน้ม เทรนด์ ความเคลื่อนไหวของ FinTech ในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงความท้าทายสำหรับสื่อมวลชนที่รายงานข่าว FinTech ปิดท้ายด้วยเรื่องที่ Techsauce กำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษ และเรื่องราวลักษณะไหนที่กองบรรณาธิการ Techsauce จะให้ความสนใจและอยากนำเสนอให้กับผู้อ่าน 

More stories


Telum Media database

  • อโรชา เพิ่มทวีผล
  • Techsauce
    11 contacts
    1 media request

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts