การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ Alastair McCready ที่ VICE (Asia Pacific)

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ Alastair McCready ที่ VICE (Asia Pacific)

บทบาทของ Alastair McCready ที่สำนักข่าว VICE (Asia Pacific) ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น Editor APAC ก่อนหน้านี้ เขาดำรงตำแหน่ง Southeast Asia Editor แต่ปัจจุบันเขาเป็นผู้ดูแลและเรียบเรียงคอนเทนต์ APAC ทั้งหมดด้วยเช่นกัน Alastair เป็นนักข่าวจากกรุงลอนดอน โดยเขามาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยและกัมพูชาตั้งแต่ปี 2017 ก่อนจะมาร่วมทีมกับ VICE เขาทำงานอยู่ที่กรุงพนมเปญและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานเขียนของเขามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวด้านสิทธิมนุษยชน การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

More stories


Telum media database

  • Alastair McCready
  • VICE Asia Pacific
    6 contacts
    3 media requests

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts