ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของ climateXchange
Events/Awards

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของ climateXchange

WAN-IFRA และ climateXchange จะจัดงาน 'ความร่วมมือและชุมชน: เสียงที่สร้างความแตกต่างด้านสภาพภูมิอากาศผ่านเว็บบินาร์' (Collaboration and Community: The Voices that Make a Climate Difference Webinar) ในวันที่ 2 เมษายน เวลา 14.30 น. ถึง 15.45 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้ร่วมเวทีผู้นำทางความคิดจะสำรวจวิธีการต่างๆ ในการใช้ความร่วมมือของชุมชนในการรายงานและ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เพื่อกำหนดแนวทางของห้องข่าวและกลยุทธ์ของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาซึ่งจะขับเคลื่อนการตระหนักรู้และลงมือทำในเรื่องสภาพภูมิอากาศ โดยการบรรยายจะเป็นในรูปแบบภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนที่นี่เพื่อเข้าร่วม

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน