พัชร์พิชา ธนาเกษมพิพัฒน์ เริ่มงานใหม่ที่ บลูมเบิร์ก ประเทศไทย
Moves

พัชร์พิชา ธนาเกษมพิพัฒน์ เริ่มงานใหม่ที่ บลูมเบิร์ก ประเทศไทย

พัชร์พิชา ธนาเกษมพิพัฒน์ ได้เข้าร่วมทีมกับบลูมเบิร์ก ประเทศไทย ในตำแหน่งผู้สื่อข่าวประจำประเทศไทย (Thailand Reporter) โดยในบทบาทใหม่นี้ เธอทำหน้าที่รายงานข่าวรัฐบาลไทย ธุรกิจ สินค้าโภคภัณฑ์ สาธารณสุข และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เธอยังสนใจรายงานข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงานด้วย ก่อนหน้านี้ เธอเป็นผู้สื่อข่าวให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ส ประเทศไทย ซึ่งเธอได้ทำหน้าที่รายงานข่าวการเมืองไทย ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน เทคโนโลยี และสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนหน้านั้น เธอเป็นนักศึกษาฝึกงานที่สำนักข่าวรอยเตอร์ส ประเทศไทย และ BK Magazine

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

นักข่าว
พัชร์พิชา ธนาเกษมพิพัฒน์

Thailand Reporter

สำนักสื่อ
Bloomberg Thailand

9 contacts, 1 media request

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน