ปณิศา เอมโอชา เข้าร่วมทีม BBC Thai Service
Moves

ปณิศา เอมโอชา เข้าร่วมทีม BBC Thai Service

ปณิศา เอมโอชา ได้เริ่มบทบาท Journalist / Newsreader ที่ BBC Thai Service ในตำแหน่งนี้ เธอรับผิดชอบรายงานและนำเสนอข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นทางสังคม โดยเธอมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินเป็นพิเศษ เธอเริ่มบทบาทแรกในแวดวงสื่อสารมวลชนด้วยตำแหน่งผู้ประกาศข่าว / นักข่าวเศรษฐกิจออนไลน์ที่ Voice TV ก่อนที่จะได้รับทุน Chevening เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวารสารศาสตร์การเงินที่วิทยาลัยซิตี้แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนในปี 2564 ปณิศายังเคยทำงานเป็นนักข่าวอิสระของ BBC Thai Service ระหว่างที่ศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ก่อนที่จะร่วมงานกับ BBC Thai Service เธอเป็น Digital Verification Reporter ของ Agence France-Presse (กรุงเทพฯ)

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

นักข่าว
ปณิศา เอมโอชา

Journalist

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน