ประกาศงาน

Stuff logo
Journalist, Pou Tiaki, Stuff
นิวซีแลนด์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
finews.asia logo
Editor, finews.asia
สิงคโปร์ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง สื่อออนไลน์
โพสต์ 13/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 13/12/2023
Kyodo News Hong Kong Limited logo
Assistant Reporter, Kyodo News Hong Kong Limited
ฮ่องกง งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 10/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 10/12/2023
SBS logo
Senior Cross Platform Producer, SBS
ออสเตรเลีย งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง รายการออกอากาศ
โพสต์ 10/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 30/11/2023
Telum Media logo
Associate Executive, ANZ Media Team, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 10/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
Shopee Mobile Malaysia Sdn Bhd logo
Public Relations Senior Executive, Shopee Mobile Malaysia Sdn Bhd
มาเลเซีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/12/2023
Sinclair logo
Creative and Design Intern, Sinclair
ฮ่องกง งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
Sinclair logo
PR and Communications Intern, Sinclair
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
Sinclair logo
Account Executive / Senior Account Executive, Integrated Marketing & PR Agency, Sinclair
ฮ่องกง งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
Agence France-Presse logo
Video Journalist, Agence France-Presse
เกาหลีใต้ งานด้านสื่อมวลชน เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/12/2023
Telum Media logo
Executive, ANZ Media Team, Telum Media
ออสเตรเลีย งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 08/12/2023
The Atticism PR & Brand Development logo
Team Leader, Public Relations, The Atticism PR & Brand Development
ออสเตรเลีย งานด้านประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา จ่ายค่าจ้าง
โพสต์ 09/11/2023
วันที่ปิดรับสมัคร 09/12/2023