ร่วมส่งผลงานเพื่อชิงรางวัล Together for Peace Awards 2566
Events/Awards

ร่วมส่งผลงานเพื่อชิงรางวัล Together for Peace Awards 2566

เปิดรับสมัครผลงานเพื่อชิงรางวัล Together for Peace Awards (T4P Media Awards) 2566 ซึ่งจัดโดย สหภาพการกระจายเสียงเอเชียแปซิฟิก (ABU) และ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อสนับสนุนสันติภาพ ยุติสงคราม ความขัดแย้งทางการทหาร ความรุนแรง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่หลากหลาย รวมถึงสร้างสรรค์และรักษาสังคมเพื่อทุกคน สามารถส่งผลงานในรูปแบบรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ที่ออกอากาศในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี

More stories


Telum Media

ฐานข้อมูล

Get in touch to hear more

ขอดูการสาธิต

Telum Media

การแจ้งเตือน

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

สมัครรับการแจ้งเตือน